Tietosuojaseloste

Passion For Lapland -verkkokauppaa ylläpitää Star Arctic Oy (2779844-6). Se käsittelee lain edellyttämän ajan kuluessa asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen.

Yleistä

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Yrityksellemme on tärkeää, että voit ostaa tuotteitamme turvallisin mielin -
luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Tuotteidemme tarkempi kuvaus ja sisältö näkyy verkkokaupassamme tuotekohtaisesti.
Tarjouksiamme ja joitakin infoja pääset näkemään myös brändimme Instagram- ja Facebook-sivuilta tai voit kysyä niistä ja toiminnastamme myös suoraan henkilökunnaltamme.

Kun ostat jotain verkkokaupastamme, osana osto- ja myyntitapahtumaa keräämme tietoja, kuten nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi.

Kun otat yhteyttä yhteydenottolomakkeella, saamme yhteydenotossa antamasi tiedot, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Kun selaat verkkokauppaamme, saamme automaattisesti tietoomme selaamisen käyttämäsi laitteen IP-osoitteen, käyttämäsi internet-selaimen ja käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän. Nämä tiedot auttavat meitä määrittelemään sivustomme rakennetta paremmin.

Mikäli saamme sinulta luvan, saatamme lähettää sinulle sähköposteja, jotka koskevat verkkokauppaamme, yrityksemme tarjoamia palveluita, uusia myytäviä tuotteitamme sekä muita kauppaan liittyviä päivityksiä.

Voit halutessasi koska vain poistua postituslistaltamme. Mahdollisuus tähän on meiltä saapuneiden sähköpostien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä tämän tietosuojalausekkeen ylläpitäjään kirjallisesti.

Kuten monet muut verkkosivut, mekin käytämme "cookieita" eli evästeitä. Ne parantavat asiointiasi verkkokaupassamme ja keräävät tietoa kävijöistä ja käyntimääristä verkkosivullamme. Ole hyvä ja tutustu paremmin evästeisiin myöhemmin tässä tietosuojalausekkeessa.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi.
Saat halutessasi tietoja siitä:
- Millaisia tietoja käsittelemme?
- Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
- Kuinka kauan säilytämme tietoja?
- Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
- Mihin tietoja siirretään?
- Mihin tietoja luovutetaan?
- Miten tiedot suojataan?
- Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
- Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.
Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:
• Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot,
varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
• Asiakastiedot (yritys): Yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot,
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
Saamme tietojasi suoraan sinulta ajanvarauksen yhteydessä tai muun yhteydenoton
kautta.

2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄMME JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:
• Tilauksen toimittaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja toimittaaksemme sinulle tilaamasi ja maksamasi tuotteet. Emme voi mahdollistaa tilauksen tekemistä, laskuttaa ja toimittaa tuotteita, taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen/tilauksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
• Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella
lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen.
Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse
tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.
• Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin
henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä
asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseen.

3. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJA?

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi
jälkeen.
Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin mikäli olet antanut siihen suostumuksen.
Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla
tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa
tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi
poistamista. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.
Verkkokauppatoiminnassa on velvollisuutemme tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

4. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn::
• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus
tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme,
täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
• Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot,
joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella,
ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme.
• Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin
tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
• Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu
oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.
Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun
arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm.
silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen
paikkansapitävyyden.
• Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin
tahansa ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme
taikka muilla erikseen tarjotuin keinoin.
• Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi
on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön vastaisesi.

5. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,
että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos
siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan
riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja
käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Alihankkijoitamme ovat:

  • MyCashflow (verkkokauppajärjestelmä)
  • Posti Group Oyj (Kuljetusliike)
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)
  • Paytrail/Nets (maksuliikennepalvelut)

6. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN

• Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten
edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
• Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet
antanut siihen suostumuksesi.
• Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme
liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden
neuvonantajille.
• Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille
osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien
perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen
suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa
palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut
käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä
alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

9. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä sinua palvelleeseen
henkilöön tai asiakaspalveluumme. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/tai
Facebook-sivuiltamme.

Loppusäännökset

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.passionforlapland.com Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 25.3.2021

Ostoskorisi on tyhjä

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita

Toimitusehdot